El Laboratori d’Arqueologia, Història Antiga i Prehistòria (LAHAP) és una secció de l’Institut de Recerca Història de la Universitat de Girona. L’edició de treballs científics i de difusió per part del grup d’arqueologia històrica és una de les seves activitats principals.

Més informació sobre la Càtedra: www.udg.edu

Publicacions

Studies on the Rural World in the Roman Period

Studies on the Rural World in the Roman Period es va publicar per primera vegada l’any 2006. A partir d’aquella data i fins al 2016 s’ha publicat com a col·lecció monogràfica, i l’any 2017 es converteix en una publicació de periodicitat anual.

L’objectiu de la revista Studies on the rural World in the Roman Period és la divulgació de treballs originals centrats en el món rural d’època romana. Cada número conté un dossier dedicat a un aspecte concret d’aquesta línia de la recerca. Al mateix temps, accepta altres contribucions fora de l’àmbit temàtic del dossier, sempre que s’enquadrin en l’estudi del món rural d’època romana.

Estudis Arqueològics

La col·lecció Estudis Arqueològics es va iniciar l’any 1993 amb l’objectiu principal de publicar amb una periodicitat anual els resultats de recerques recents de caràcter arqueològic. És oberta a treballs inèdits de temàtica arqueològica en un sentit ampli que tinguin una extensió entre 50 i 100 pàgines.

Cada número presenta el format d’una petita monografia, que fins al número 9 s’ha editat en format físic i a partir del 10 de manera exclusiva s’edita en format electrònic. Les edicions electròniques són enterament accessibles en obert per a la seva consulta i lectura.

Guies

La recerca arqueològica, sobretot aquella finançada de manera total o parcial per les administracions públiques, té una doble vessant: per una banda, serveix per incrementar el coneixement científic i, de l’altra, els resultats han de ser convenientment divulgats, no només entre la comunitat científica sinó també entre el públic general. Per això és important fer-ne difusió, ja sigui a través de l’adequació i museïtzació dels jaciments excavats i/o de l’elaboració de publicacions que, sense renunciar al rigor científic, siguin assequibles al gran públic.

Fixant com a objectiu primordial aquesta línia, les guies es plantegen la publicació de treballs originals encarats a apropar als lectors, tant els especialitzats com els no especialitzats, els treballs de recerca d’àmbit arqueològic. Les obres que conformen aquesta col·lecció són d’extensió més o menys breu, amb textos concisos i amb un important pes de l’apartat gràfic per fer-les visuals i entenedores.

Diversa

El Laboratori d’Arqueologia, Història Antiga i Prehistòria ha desenvolupat una quarta col·lecció singular en la qual tenen cabuda totes aquelles obres que no s’enquadren de manera específica a les altres tres. Aquí es troben publicacions d’una àmplia diversitat de temes, àmbits, autors i formats, que no es publiquen amb una periodicitat regular i que van adreçades a un públic especialitzat.

L’objectiu de la col·lecció és publicar treballs originals i inèdits sobre temàtiques de caire arqueològic en un sentit molt ampli. Aglutina, per tant, des de monografies científiques de jaciments concrets a actes de reunions, jornades i congressos, passant per sèries monogràfiques.

Plaça Ferrater Mora, 1 – 17004 Girona – Tel. 972 41 81 59 – Escriu-no’s